Programul Prima Casă ar putea avea un plafon de 2,5 miliarde de lei în acest an, cu aproximatic 440 de milioane de lei mai puţin decât anul trecut (15% sub plafonul anului 2016), conform unui proiect de hotărâre publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice (MFP).

Prima Casă, tot mai puţine credite 

În 2016, nivelul garanțiilor totale a fost de circa 2,95 de miliarde de lei, ceea ce a corespuns unui volum de credite de 5,9 miliarde de lei, presupunând că toate garanțiile au fost epuizate.

“Conform strategiei programului Prima Casă, se propune ca, pentru anul 2017, să fie aprobată alocarea unui plafon al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de 2.500 miliarde lei. Pentru simplificarea proceselor şi evitarea birocratizării excesive a acestora, se propune preluarea de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) a sarcinii de a emite acordurile pentru radierea ipotecilor şi a interdicţiilor de înstrăinare şi grevare prevăzute de lege în cazul rambursării integrale anticipate sau la termen a finanţărilor garantate, precum şi în cazul respingerii cererilor de plată având impact strict asupra activităţii de monitorizare a garanţiilor emise în cadrul programului ‘Prima casă’, se arată în nota de fundamentare.

Potrivit acesteia, activitatea va fi acomodată la nivelul FNGCIMM, unde în prezent se procesează cererile finanţatorilor şi se desfăşoară activitatea de pregătire a documentaţiei de întocmire şi transmitere a cererii de eliberare a acordului Ministerului Finanţelor Publice, precum şi de emitere a deciziei de radiere şi transmitere a acesteia către finanţatori, pentru aceleaşi situaţii. Timpul de aşteptare al finanţatorilor/beneficiarilor pentru obţinerea acordurilor şi a deciziilor de radiere va fi scurtat astfel cu cel puţin 10 zile lucrătoare (pentru efectuarea formalităţilor de emitere a acordurilor, pregătire şi expediere a documentaţiei).

Preluarea integrală la nivelul FNGCIMM a tuturor operaţiunilor care intră în componenţa procedurii de radiere, ar permite informatizarea întregului proces în condiţii optime.

“Propunem astfel ca, în cazul lichidării creditului garantat în cadrul Programului prin rambursarea integrală a soldului finanţării garantate, anticipată sau la termen, FNGCIMM să fie mandatat să îşi exprime acordul în numele şi în contul statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, în vederea radierii ipotecii legale şi a interdicţiilor înscrise în cartea funciară a locuinţei achiziţionate/construite în cadrul Programului”, menţionează sursa citată.

Potrivit proiectului, pentru respectarea uzanţelor din domeniul bancar, în cazul garanţiilor ce vor fi acordate în baza promisiunilor de garantare emise cu procentul de garantare de 50%, fără diferenţiere în funcţie de încadrarea locuinţelor în categoria celor noi/consolidate sau aflate în exploatare, se propune ca procentul de garantare să fie cel prevăzut în promisiunea de garantare.

“Având în vedere faptul că termenul de 5 ani de la recepţie se raportează ca punct final la data solicitării creditului garantat, propunem ca finanţatorii sa individualizeze procentul de garantare corespunzător locuinţei care se achiziţionează prin credit garantat în cadrul Programului”, menţionează sursa citată.

“Prin Memorandumul cu tema Aprobarea strategiei programului Primă casă (2017- 2021), adoptat de Guvern în şedinţa din data de 29 noiembrie 2016, au fost stabilite obiectivele şi liniile directoare care vor guverna programul Prima casă în următorii 5 ani. Prin Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr.97/2016 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului ‘Prima casă’, precum şi pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale la nivelul legislaţiei primare au fost transpuse obiectivele aprobate prin strategie, fiind stabilite criteriile pe care trebuie să le îndeplinească locuinţele pentru a fi încadrate în categoria locuinţelor noi şi consolidate, iar procentele de garantare au fost diferenţiate în funcţie de categoriile de locuinţe care pot fi achiziţionate în cadrul Programului’, se arată în document’, informează Ministerul Finanţelor.

Statul garantează maximum 50% din creditul acordat pentru locuinţele noi sau consolidate.

Totodată, prin aceeaşi intervenţie legislativă efectuată la nivelul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2009 au fost individualizate procentele de garantare corespunzătoare fiecărui tip de tranzacţie, de maximum 50% pentru locuinţele noi sau consolidate, în cazul cărora lucrările de construcţie sau consolidare au fost recepţionate la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat, respectiv de maximum 40% pentru celelalte categorii de locuinţe.

‘Termenul de 5 ani de la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţii, propus pentru a delimita încadrarea locuinţelor noi, a fost corelat cu prevederile art.7 alin.(3) din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, care stabilesc o durată minimă de 5 ani a perioadei de garanţie din contractele de execuţie a lucrărilor de construcţii încheiate între părţi, diferenţiată în funcţie de categoriile de importanţă ale construcţiilor stabilite potrivit legii’, arată documentul.

În acest sens, prin proiectul de hotărâre se propune introducerea unui nou set de definiţii ale locuinţelor care se pot achiziţiona/construi prin Program.

“Prin locuinţă nouă în sensul programului Prima casă se înţelege orice imobil care respectă cerinţele pentru a fi încadrată în categoria imobilelor cu destinaţia de locuinţă, recepţionat la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat. Locuinţele supuse unor lucrări de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat vor fi asimilate locuinţelor noi. Se propune reglementarea modului de calcul al termenului de 5 ani aplicabil în cazul locuinţelor noi şi/sau consolidate să fie calculat în funcţie de data efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor, având ca punct final data solicitării creditului garantat. În tot cuprinsul normelor metodologice de implementare a programului Prima casa, referirile la împărţirea proporţională a riscurilor şi pierderilor, respectiv la procentul egal de garantare, au fost înlocuite cu sintagma ‘proporţional cu procentul de garantare’, care reflectă procentul diferenţiat în funcţie de categoria de locuinţă achiziţionată în cadrul Programului”, conform conform sursei citate.

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)