Sucursala Regională Cluj angajează un referent de specialitate în cadrul Biroului de educație financiară, muzeu și comunicare. Dacă aveți studii superioare și vă doriți să contribuiți la conceperea și implementarea programelor de educație muzeală și financiară derulate de Banca Națională a României, vă puteți înscrieți până pe 3 februarie 2020.

Cerințe de ocupare a postului. Studii şi experienţă:

studii superioare absolvite cu examen de licență;
studii de master absolvite cu examen de disertație (pentru absolvenții sistemului Bologna);
alte studii/cursuri care atestă pregătirea profesională constituie avantaj;
cunoștințe de operare pe calculator: Microsoft Office și Internet Explorer;
cunoașterea limbii engleze.

Competenţe comportamentale:

orientare către performanță;
comunicare eficientă;
cooperare;
integritate organizațională;
orientare către client.

Modalitatea de aplicare:

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 3 februarie 2020 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

chestionar tip: formular editabil ;
scrisoare de intenție;
Curriculum Vitae – model european: pdf , doc ;
copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
carte de identitate;
certificat de căsătorie, dacă este cazul;
adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, puteți contacta echipa BNR la: HR.Recrutare[at]bnro.ro.

Detalii AICI

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)