BRD a anunţat rezultatele financiare ale primelor 9 luni, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). La 30 septembrie 2016, banca are o creştere solidă a profitului net la 606 milioane RON, mai mare cu 67,9% faţă de perioada similară a anului trecut, graţie îmbunătăţirii veniturilor, controlului costurilor şi scăderii costului net al riscului. Excluzând elementele nerecurente (reprezentate în cea mai mare parte de câştigul din tranzacţia Visa) profitul net a crescut cu 45,4%.

La 30 septembrie 2016, dinamica creditelor brute acordate de bănci are o tendinţă pozitivă la nivelul creditelor acordate persoanelor fizice, în timp ce creditarea companiilor continuă să scadă

Creşterea creditelor acordate persoanelor fizice (+5,9%* faţă de 30 septembrie 2015) a fost determinată într-o mare măsură de creditele pentru locuinţe (+15,5%*). Pe de altă parte, creditele de consum continuă să scadă (-2.6%* faţă de 30 septembrie 2015) deoarece creşterea creditelor denominate în lei (+9,3%*) nu a compensat scăderea în
dinamică anuală a componentei în valută (-20,5%*).

Creditele acordate companiilor, în ciuda ratelor scăzute de dobândă, încă înregistrează o dinamică negativă (-3,2%* an pe an), fiind puternic influenţate de operaţiunile de curăţare a portofoliilor.

Depozitele şi-au meţinut creşterea solidă la nivelul ambelor segmente de clienţi: depozitele totale au crescut cu 10,5%* faţă de 30 septembrie 2015.

Primele 9 luni ale anului 2016 marchează continuarea trendului pozitiv pe segmentul clienţilor de retail, dovadă că eforturile BRD de a îmbunătăţi şi dezvolta în mod constant servicii noi, adaptate nevoilor clienţilor săi, dau rezultate.

Numărul clienţilor BRD pe segmentul persoanelor fizice a crescut cu 54 mii faţă de 30 septembrie 2015, utilizând o metodologie constantă. Numărul de contracte de internet şi mobile banking (My BRD Net şi My BRD Mobile) a continuat să crească, atingând 1,04 milioane la finalul lunii septembrie 2016, mai mare cu 27% în termeni anuali.

Soldul creditelor nete ale Grupului BRD la 30 septembrie 2016 a fost de 28,4 miliarde RON (+2,4%* faţă de 30 septembrie 2015 şi +3,8%* faţă de 31 decembrie 2015), graţie creşterii înregistrate pe segmentele persoane fizice şi mari clienţi corporativi.

Creditele nete acordate persoanelor fizice au crescut cu 6,5%* faţă de 30 septembrie 2015 graţie în special  ritmului de creştere puternică a creditelor de consum negarantate şi creditelor pentru locuinţe. Volumul creditelor noi a atins 4,3 miliarde RON în perioada ianuarie – septembrie 2016 (+ 17,3% faţă de perioada similară a anului trecut), susţinute de creditele de consum negarantate (+26,1% an pe an).

În ciuda mediului foarte competitiv, soldul creditelor nete acordate marilor clienţi corporativi a înregistrat o evoluţie pozitivă atât faţă de 30 septembrie 2015, cât şi faţă de 31 decembrie 2015, în creştere cu 3,9%* respectiv 8,4%*, reflectând poziţia de lider a BRD pe acest segment.

Volumul depozitelor a crescut cu 5,7%* în dinamică anuală, susţinut de depozitele din conturile curente (+28%* creştere faţă de 30 septembrie 2015). În plus, Grupul BRD a înregistrat o creştere substanţială a activelor aflate în administrare, ajungând la 2,9 miliarde RON, în creştere cu 16,6% faţă de 30 septembrie 2015. Cota de piată a fost de 12,2%, mai mare cu 0,5 puncte procentuale faţă de 30 septembrie 2015, confirmând eforturile Grupului BRD în direcţia diversificării soluţiilor de economisire oferite clienţilor săi.

Indicatorul credite nete/depozite a fost de 69,9% (mai mic cu -2,3 puncte procentuale faţă de 30 septembrie 2015) ca urmare a unui nivel mai mic al indicatorului credite/depozite în valută şi a unei baze a depozitelor mai extinsă.

Venitul net bancar al Grupului BRD pentru primele 9 luni ale anului 2016 a atins 2.111 milioane RON, mai mare cu 9,6% faţă de perioada similară din 2015. Veniturile nete din dobânzi au crescut cu 5,3% datorită influenţelor favorabile de volum şi structură. Creşterea cu 5,0% a veniturilor nete din comisioane a fost susţinută de activitatea de carduri, de abonamentele pentru internet banking şi mobile banking şi asigurări.

Categoria « Alte venituri bancare » a înregistrat în primele 9 luni ale anului 2016 o creştere cu 39,2% faţă de perioada similară din 2015 şi cuprinde câştigurile din tranzacţia VISA şi din vânzarea de titluri de stat şi unităţi de fond. Excluzând aceste elemente, venitul net bancar a crescut cu 4,2%, în dinamică anuală.

Cheltuielile operaţionale au fost reduse cu 0,9%, până la 1,032 milioane RON, faţă de perioada similară a anului trecut, în linie cu eforturile Grupului BRD de a menţine un control strict al costurilor. Contribuţiile mai mici la Fondul de Garantare a Depozitelor şi la Fondul de Rezoluţie, împreuna cu un nivel mai redus al costurilor imobiliare şi diverse au contribuit cel mai mult la reducerea cheltuielilor operaţionale.

Venitul net bancar mai mare, combinat cu reducerea cheltuielilor operaţionale, a determinat creşterea solidă a rezultatului operaţional brut, +22,1% (+10,3% excluzând elementele nerecurente), în timp ce indicatorul cost/venit a fost de 48,9% la 30 septembrie 2016, în scădere anuală cu 5,2 puncte procentuale.

Rata creditelor neperformante a continuat să scadă la 30 septembrie 2016 până la 10,8%**, de la 15,3%** la 30 septembrie 2015, datorită operaţiunilor de ştergere şi vânzare de creanţe depreciate. Gradul de acoperire a creditelor neperformante a crescut de la 69,8%** la 30 septembrie 2015 la 74,7%** la 30 septembrie 2016.

Costul net al riscului a atins 362 milioane RON la 30 septembrie 2016 (-20,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015), confirmând în continuare tendinţa de scădere.

Pentru primele 9 luni ale anului 2016, rezultatul net al Grupului BRD a fost de 606 milioane RON, mai mare cu 67,9% faţă de perioada similară a anului trecut. Creşterea profitului net rămâne semnificativă după excluderea veniturilor nerecurente (mai mare cu 45,4% faţă de primele 9 luni din 2015). Rentabilitatea capitalurilor proprii a atins 12,5% (10,3%, excluzând elementele nerecurente) faţă de 8,2% în primele 9 luni din 2015.

Rata de adecvare a capitalului la 30 septembrie 2016 a atins 19,1% (conform Basel 3, luând în calcul filtrele prudenţiale) faţă de 17,2% la 30 septembrie 2015, o poziţie de capital confortabilă, care permite o creştere semnificativă a activitaţii concomitent cu respectarea cerinţelor reglementare care se anunţă tot mai stricte.

Publicatia online www.bankingnews.ro este cea mai completa sursa de informatii financiar-bancare, fiind structurata pe doua componente distincte, ambele avand acelasi rol: informarea exacta a publicului larg cu privire la produsele si serviciile financiar-bancare disponibile pe piata romaneasca de profil.

Leave a Reply

  • (not be published)