Bani de la Stat pentru tineri

Programul menit să ajute tinerii și familiile ce au nevoie de bani pentru taxe școlare, copii, pentru avansul unei mașini sau al unei locuințe, până la bani pentru nunță sau botez, a fost adoptat de Guvern și urmează să fie elaborate normele de aplicare, în 30 de zile.

Guvernul a adoptat OUG privind programele guvernamentale „StudentInvest” și „FamilyStart”, prin care Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse (MFTES) detaliază condițiile de accesare, cheltuielile eligibile și condițiile în care poate fi accesate aceste credite. Pentru acest an, plafonul anual al garanţiilor este de 500 milioane lei.

1️⃣ Programul guvernamental „Student Invest” – maximum 5.000 de beneficiari

Credit pentru a nevoile tinerilor studenți ce țin de educaţie, sănătate, cultură sau locuință și înseamnă finanţare pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți şi până la 31 de ani neîmpliniți, care sunt cuprinşi în sistemul de învăţământ superior autorizat de către Ministerul Educației. Aceștia pot accesa un credit în valoare de maximum 50.000 lei, garantat în proporţie de 80%, de către stat, prin Fondul Român de Contragarantare.

Dobânda aferentă programului este IRCC trimestrial plus o marjă de 5.5%, comisionul de analiză al băncii este de 0.2% la acordare iar comisionul de gestiune a garanţiei este de 0.4% anual. Susținerea acordată studentilor are un plafon de garantare de 250 milioane lei.

Credite cu dobânzi sau comisioane plătite de stat

Potrivit OUG, plăţile de dobândă pentru creditul acordat, precum şi cheltuielile privind comisioanele de analiză şi de gestiune a garanţiilor vor fi suportate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin bugetul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, al cărui ministru are calitatea de ordonator principal de credit. În cazul în care beneficiarul creditului nu plăteşte la scadenţă ratele de capital aferente creditului, sumele plătite de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, reprezentând dobânzi, comisioane şi speze bancare, se recuperează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în baza titlului executoriu emis de către aceasta.

Creditul poate fi acordat o singură dată pentru o perioada de maximum 10 ani și cu ajutorul unui codebitor. Împrumutul se va acorda sub forma unui credit cu una sau mai multe tranşe, în funcţie de documentele justificative prezentate la decontare. Banca și beneficiarul stabilesc o perioadă de graţie, nu mai mare de 5 ani, începând de la data acordării creditului.

Motivele pentru care beneficiarii vor putea solicita acest credit sau tranșe din el vor fi:

a) taxe de studii, inclusiv licență, master, doctorat;
b) plata cărţilor, rechizitelor;
c) costul publicării cărţilor sau al studiilor de specialitate;
d) taxa de participare la manifestări ştiinţifice şi concursuri, precum și cheltuielile de transport
pentru deplasări;
e) achiziţionarea de calculatoare, laptop-uri, imprimante, softuri de specialitate;
f) plata chiriei, în cuantum de maximum 300 euro/lună, la cursul BNR din ziua plății;
g) plata locurilor de cazare în căminele studențești;
h) parte/avans din achiziţia unei locuinţe;
i) cheltuieli cu transportul pentru bursele Erasmus, în baza documentelor justificative:
convenție, adeverința sau alt document care atestă înscrierea în program;
j) decontarea, pentru studenții care sunt părinți, a cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala,
programele after school, precum şi a taxelor pentru cursuri extrașcolare: cursuri de limbi străine,
cursuri sportive, robotica și programare, pictură.
k) costul serviciilor dentare şi al intervenţiilor chirurgicale

Totodată, tinerii care se angajează în termen de 4 luni de la finalizarea studiilor de licență, angajatorul depune lunar la Agenția Națională de Administrare Fiscală documentația necesara în vederea scutirii de la plata impozitului pe salariu, în limita a maximum 500 lei/lună, pentru o perioada de 2 ani, începând cu data angajării, iar tinerii deja angajați beneficiază de scutirea plații impozitului pe salariu din prima luna după promovarea examenului de licență.

2️⃣ Programul guvernamental „FamilyStart” – maximum 333 beneficiari

Programul are ca obiect facilitarea accesului la finanţare pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți şi până la 45 de ani neîmpliniți, care își întemeiază o familie și care au venituri de până la maximum 7500 de lei net per familie, luându-se în calcul veniturile ambilor soţi sau parteneri de viaţă.

Creditul, ce va putea fi acordat o singură dată, va avea o valoare maximă de 75.000 lei, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare. Finanțarea va fi garantată de stat in proportie de 80%, prin Fondul Român de Contragarantare. Dobânda aferentă programului este IRCC trimestrial plus o marjă de 5.5%, comisionul de analiză al băncii este de 0.2% la acordare, iar comisionul de gestiune a garanţiei este de 0.4% anual. Plafonul de garantare pentru anul 2022 este de 250 milioane lei.

Creditul poate fi acordat o singura data, cu una sau mai multe tranşe, în funcţie de documentele justificative prezentate la decontare

Motivele pentru care beneficiarii vor putea solicita acest credit sau tranșe din el vor fi:

a) costurile ce decurg din evenimente care conduc la obținerea statutului de familie,
precum cununia religioasă, cununia civilă sau ceremonia cu prilejul căsătoriei, dar nu mai mult
de 20.000; solicitarea decontării se face în termen de maximum 90 de zile de la data la care a
avut loc evenimentul;
b) decontarea cheltuielilor cu spitalizarea în cazul nașterilor;
c) plata, pentru tinerii părinți căsătoriți a cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala,
programele after school, precum şi a taxelor pentru cursuri extrașcolare: cursuri de limbi străine,
cursuri sportive, robotica și programare, pictură;
d) achiziția de către tinerii căsătoriţi a echipamentelor necesare în procesul de tranziție
digitală: laptopuri, calculatoare, tablete;
e) avansul pentru achiziția de către tinerii căsătoriţi a unor autoturisme familiale noi,
numai pentru cele de 7 persoane/locuri;
f) plata pentru tinerii căsătoriţi a cheltuielilor aferente taxelor de studii, inclusiv licență,
master, doctorat, precum şi a celor aferente cărţilor de specialitate şi rechizitelor;
g) plata pentru tinerii căsătoriţi a cheltuielilor aferente publicării cărţilor sau a studiilor
de specialitate;
h) plata taxelor de participare la manifestări ştiinţifice şi concursuri, precum și a
cheltuielilor de transport pentru deplasări;
i) achiziţionarea de calculatoare, laptop-uri, imprimante, softuri de specialitate;
j) plata chiriei maximum 300 euro/lună (la cursul BNR din ziua plății);
k) parte/avans din achiziţia unei locuinţe;
l) costul serviciilor dentare şi al intervenţiilor chirurgicale.

Urmează ca în 30 zile de la data intrării în vigoare, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse şi Ministerul Finanţelor să elaboreze normele de aplicare, inclusiv modalitatea şi condiţiile de acordare şi recuperare a garanţiilor, care vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului Finanţelor şi al ministrului Familie, Tineretului şi Egalităţii de Şanse.

Editor BankingNews

Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.

Leave a Reply

  • (not be published)